Mérleg/Eredménykimutatás

Innen: IMA ERP tudasbazis

Elérési útvonal: Pénzügy Számvitel/Főkönyvi könyvelés/ Mérleg/Eredmény

Mérleg Eredménykimutatás1.png


A Mérleg a Számlatükörben beállított Mérleg/Eredmény sorokból állítja össze az adatokat. Ezért ha alábontunk egy főknyvi számot, fokozottan figyeljünk, hogy az új alábonotott főkönyvön is állítsuk be a megfelelő Mérleg sort, ahol azt szerepeltetni szeretnénk. Ezt le tudjuk ellenőrizni, ha a Mérleg/Eredmény menüpontban a Mérleg/Eredmény sor nélküli fők. számokat kiiratjuk.

Mérelg-eredménysor nélküli fksz.png


Azon főkönyvi számokat, amik nem önmagukban értelemezendők a mérlegben, hanem több főkönyvi szám összevont egyenlegét kell szerepeltetnünk a megfelelő oldalon, a Fők. számok összevonása menügombnál kell megadnunk. Ilyenek pl. az előírt és megfizetett adók összevonása, illeve az ÁFA katregóriák. Fontos, hogy amilyen alábontásban használjuk ezeket a főkönyveket, annak megfelelően legyen minden érintett főkönyv bevonva az összevonásba, és meghatározva az egyenleg megfelelő oldalon szerpeltetése.

Főkönyvi számok összevonása.png


Ha az előző évünk nem IMÁban volt könyvelve, akkor a mérleg első oszlopát az IMA-n kívüli mérleg/erdmény (F5) gomb segítségével tudjuk kitölteni, amelyik soron állunk, oda tartozóan adjuk meg a megfelelő értéket. Illetve, ha három oszlopos mégleget szeretnénk benyújtani, az előző évi korrekciót a Módosítás oszlophoz a Módosító összeg (F6) gombot használjuk. Új tétel felvitele, itt is az adott soron állva adjuk meg az összeget amit korrekciózni szeretnénk.

IMAn kívüli-Módosító.png


A kimutatt egy-egy sor tartlamát, a Lebontás fők. számokra gombbal tudjuk megnyitni, hogy milyen főkönyvi tartalmakat gyűjtött arra a sorra.

Lebontás főkönyvi számokra.png


Amennyiben az Eszköz Forrás oldalunk nem egyezik, hiba van a könyvelésben, az ima figyelmeztetően kiírja a felületen a táblázat fölött jobb oldalt pirossal Eltér az Eszköz és Forrás!. Eltérést általában a rosszul kezelt követelés-kötelezettség átfordulások, és leginkább az ÁFA szokott okozni, ha nem jól van paraméterezve a főkönyvi számok összevonásában. Ha egy olyan általában normál helyen működő főkönyvi számunk van amely átfordul ellenkező előjelű egyenlegbe, akkor most már a Fők. számok összevonásában azt is megtudjuk adni, hogy az előjele szerint melyik mérlegsorba kerüljön, ha mégis van olyan főkönyv amit itt nem tudnánk beállítani, a régi módszer szerint kézzel vegyesnaplóban tudjuk átkönyvelni az ellenkező oldalra, ahová kerül az előjel váltása miatt, ha egy követelés átfordulna kötelezettségbe, vagy fordítva. Egyéb hibakeresési lehetőségek az előző pontokban felsorolva.


Az elkészült, helyes mérlegünket, a Beadható jelentés gombbal tudjuk word formátumban előállítani, vagy az OBR gombbal az OBR rendszernek megfelelő feladáshoz szükséges fájl formátumban létrehozni.