Nyitás

Innen: IMA ERP tudasbazis


A "Könyvelés" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!


Új cég nyitása; első alkalommal, hozott nyitó adatokból való nyitás

Analitika nélküli főkönyvek

A Nyitó naplóba, a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó napló” menüpontban, az analitika nélküli főkönyvi számokat kézzel tudjuk rögzíteni, az “ÚJ” gomb megnyomásával. Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő Tartozik/Követel HUF oldalra írjuk be, devizás értékek esetén adjuk meg a második sorban lévő Tartozik/Követel deviza értéket, a pénzenemet, és az árfolyamot, ha az áfrolyamról a tabulátorral tovább haladunk, ima kitölti a hozzátartozó forint értéket - figyeljünk, hogy valóban midhárom érték kerüljön kitöltésre, és matematikailag egymással összhangban legyen, ima nem ellenőrzi a beírt adatok számtani megfelelőségét.

Illetve lehetőség van nagyobb adatmennyiséget beimportálni, az ima import fájl formátumában, ami a "Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó napló import" menüpontban letölthető "Üres import fájl létrehozása" gombbal. A mintafálj kitöltését követőn, ugyanebben a menüben az "Importált fájl beolvasása" alatt tallózzuk ki az eszközeinket tartalmazó fájlt, megadjuk a bizonylat dátumát = a kívánt nyitási dátummal megegyezően, majd a "Tételek importálása" gombbal megtörténik az átemelés, ezzel ugyanúgy bekerülnek a nyitó naplóba az importált sorok, mintha kézzel rögzítettük volna. A tételeket a Nyitó naplóban, ha mindent rögzítettünk, szükséges lekönyvelni a "Könyvelés" gomb használatával, a főkönyvben való megjelenésük érdekében.

Nyitó napló rögzítés.png

Nyitó napló import.png


Számla analitika; Nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele

Az analitikához tartozó vevő és szállító számlákat nem szükséges itt kézzel megnyitni, ezt a számlák analitikus rögzítésénél (importjánál), nyitó számlaként való megjelölésükkel tudjuk kezelni. A számlakarton bal felső sarkában lévő nyitó kockába pipát tegyük be, ezzel nyitó számlaként fog létrejönni a számla, a jogcímbe pedig a nyitás(analitika) jogcímet adjuk meg, és csak a számla bruttó végösszegét kell megadnunk. Amikor lekönyveljük, az ima felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján. Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az ima a számla dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra, mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele automatikusan 2016 évre jönne létre.

Éven áthúzódó ÁFA tartalom!

A nyitó számlák esetében a számla értéke a 491-es főkönyvre bruttó értéken kerül, így ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem imában volt könyvelve, az eredeti számla nincs imában, akkor a számla áfa tartalmára figyelnünk kell, az eltérő időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes naplóban kézzel lekönyvelnünk. (Imában az évek nincsenek elkülönítve egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük, hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott imában zárjuk, onnan nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa tartalom)


Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nyitó (bruttó, écs elszámolási) adatait analitikusan betudjuk importálni a Tárgyi eszköz importon keresztül, a "Pénzügy/Számvitel Tárgyi Eszközök / Tárgyi eszköz Import" menüpontban. Ez a számlaanalitikától eltérően csak az eszközök analitikus felvitelét jelenti, nem nyitja meg automatikusan a nyitó naplót, azt az 1.1. pont szerint főkönyvi szinten rögzítsük be kézzel, majd ott könyveljük. A Tárgyi eszköz import menüpontban, a "Minta fájlok letöltése" gomb alatt az üres, használandó Import mintafájlt is letudjuk tölteni, illetve a kitöltés helyességéhez egy magyrázó mezőnkénti leírást is találunk. A kitöltött fájlt, a Fájl beolvasása alatt kitallózzuk, majd az "Átvétel" gombbal átemeljök a Tárgyi eszközök menüpontba.


Év nyitása imából, imában zárt adatokból

Ha imában zártuk az előző évet, van zárónaplónk, akkor az alapján elegendő a nyitó naplóban megnyomni az "Évnyitás" gombot, a kiválasztott zárónaplónak megfelelően, ima automatikusan megnyitja a következő év nyitó tételeit. Megfelelő jogosultság esetén ez a művelet Visszanyitható, ha még vannak javítások, nem végleges a zárás, a nyitó naplót kell előszőr vissza nyitni, majd az év zárást is visszatudjuk, és a javításokat követően újra elkézsítjük a záró naplót majd az abból való nyitást. Ilyen módon előző időszaki zárást is vissza lehet nyitni, ha időrendben visszafejtük a nyitás/zárásokat.

A "Könyvelés" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!


Nyitó napló.png