Tárgyi eszközök

Innen: IMA ERP tudasbazis

Felvitel és aktiválás

“Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök” menüben tudjuk felvenni, az “Új” gombbal. A korábbi eszközök másolhatóak is a tárgyi eszköz menüpont, fenti menüsorában található “Másolás” gomb segítségével. A Felvitel egy egyszerűbb módja, ha felrögzítjük a szállítói számlát, a 161-es főkönyv használatával, könyveléskor a rendszer felkínálja a tárgyi eszköz felvitelét, újat, vagy már meglévő értékváltozását, ebben az esetben, a számlából ismert adatokkal kitöltötten, helyileg megnyílik a TE karton.

A leltári szám, egy folyamatos sorszám, új felvitelnél, a baloldalon látjuk az Utoljára felvitt TE kódot, beírjuk a megnevezést, bizonylatszámot. Hozzárendelhetjük a Partnert is, akitől vásároltuk az eszközt. Beszerzés dátuma értelemszerű, az Üzembehelyezés dátuma, az a dátum, amikorral aktiváljuk az eszközünket, ezt ima a beszerzésből automatikusan tölti, ha nem akarjuk ettől a dátumtől indítani az eszköz aktiválást, akkor tegyük üressé, és később adjuk meg. Amikor az üzembehelyezés dátuma kitöltésre kerül, az eszköz aktiválásra kerül, écs elszámolás időszaka indul. Az aktiválás könyvelési tételeit, az écs elszámolásokkal együtt, a “Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás” menüben kell a könyvelés felé a vegyesnaplóba átadni, majd a vegyes naplóban könyvelni. Tárgyi eszköz típusánál, a kisértékű eszközre automatikusan a 100%-os écs számolódik. Megadjuk a főkönyvi számokat. Rendelhetünk hozzá helyet, munkaszámot és Költséghelyet is.


Ráaktiválás meglévő tárgyi eszközre: A beruházási főkönyvi számra történő könyvelésnél a program felajánlja, hogy új TE kartont hozzon létre vagy már meglévő TE-hez kapcsolja. Ki lehet választani a listából, mely TE-hez kapcsolja hozzá a beruházást. Fontos, hogy a megnevezést egyértelműen töltsük ki, mert a későbbiekben ez az információ lesz látható a ráaktivált eszközről. Ha nem a számla könyvelésekor kötöm hozzá meglévő TE-hez a beruházást, van lehetőség utólag is megtenni, közvetlenül a TE menüben, az Értékváltozás funkcióval növelni az eszköz bruttó értékét.

Ha a számla rögzítésnél kötöm hozzá a meglévő TE-hez, akkor a számla dátumával fogja ráaktiválni. Ha a TE menüpontban az Értékváltozással növelem a TE értékét, akkor átállíthatom a ráaktiválás dátumát.


Új tárgyi eszközök együtt történő aktiválása: Ebben az esetben a számla könyvelésekor létrehozott TE kartonon hagyjuk üresen az üzembe helyezés dátuma mezőt, mert ekkor nem lesz aktiválva, viszont létrejön a TE karton! A további beruházások számláit ugyanúgy könyveljük, ahogy fent írtam, a könyvelésnél rákapcsoljuk az eredeti, még nem aktivált TE-re. Bármennyi beruházást rá tudunk kapcsolni egy TE kartonra. A TE kartonon a Befejezetlen beruházás menüben láthatóak is a rákapcsolások. Azzal a dátummal kerülnek aktiválásra, amit beírunk az üzembe helyezés dátumához.

Számviteli törvény szerinti écs

Itt adjuk meg a leírási kulcsot, ha van Maradványértéket. Adótörvény szerinti Megadjuk a leírási kulcsot, Beruházási kedvezményt.


“OK” után a rendszer megkérdezi, hogy történt-e már écs-n kívüli elszámolás, ekkor tudjuk megadni az előzményeket.

Baloldalon látjuk még a Befejezetlen beruházások menüt, itt gyűjtődnek az eszközhöz tartozó számlák, melyeket aktiválás előtt még átnézhetjük.


Értékcsökkenés, értékváltozás

A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök” menü felső menüsorának, “Értékcsökkenés” gombját választva, megadjuk az elszámolni kívánt értékcsökkenés dátumát, az eszközök közül a shift és ctrl gombok segítségével kijelöljük, amelyekre ezzel a dátummal akarjuk az elszámolást, “OK”-val megtörténik az écs elszámolása. A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Értékcsökkenés, könyvelésre feladás” menüben látjuk az aktiválás és értékcsökkenés tételeit, itt kell megtennünk ezen tételeknek, a vegyes naplóba való feladását “Feladás vegyesbe”. Ezt a vegyes naplóban ne felejtsük lekönyvelni! “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Vegyes napló” - dátum szűrő!


Értékválzotás, kivezetés

Az “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök” menü “Értékváltozások” gomb használatával tudunk az adott aktuális eszközre, értékváltozást megadni, illetve itt lehet megadni az eszköz kivezetését.


Selejtezés

A “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Selejtezés” menüpontban selejtezési jegyzőkönyvet készíthetünk.

Écs elszámolást és eszközt is vissza tudunk törölni. Az “Értékváltozások” gomb alatt az adott eszköz utolsónak elszámolt écs-jétől visszafelé haladva tudunk törölni.


TE Listák, kimutatások

A tárgyi eszköz kimutatásokat a “Pénzügy/Számvietel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök” menüben a “Nyomtatás” gomb alatt találjuk - eszköz karton, egyedi nyilvántartó lap, leltár lista, immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása. Ezek a jelentés típusú listák, pdf formátumban nyomtathatóak. A táblázatos megjelenítéseket itt is, a táblázat bal feső sarkában lévő kis ikonnal tudjuk exportálni excelbe. Az eszközöket a tárgyi eszköz menü táblázatából, ahol akár költséghelyre, vagy munkaszámra szűrten készíthetünk eszköz listákat, illetve az Értékcsökkenés gombnál a nettó érték, eddig elszámolt écs-t, és az Értékváltozásnál az adott eszközre időrendben elszámolt écs-ket, értékváltozásokat tudjuk kiexportálni.

TE import

Itt találod a TE import minta xls-t és egy leíró fájlt a használatához: TE import