Zárás

Innen: IMA ERP tudasbazis

Az évzárást a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló” menüpontban végezzük el. Az “Évzárás” gomb megnyomásával, megadjuk a zárás időintervallumát, és kész. :)

A zárás előtt mindenképp végezzük el az alábbi teendőket. Ha mégis valami miatt vissza szeretnénk vonni az évzárást, ezt könnyedén megtehetjük az “Év visszanyitása” gomb segítésével. (Amennyiben már megnyitottuk belőle a következő évet, akkor is visszanyithatjuk, csak előszőr az évnyitást kell visszanyitni a nyitó naplóban.)Zárás menete

Hibajavítás menüpontok/ Könyveletlen tételek

Pénzügy számvitel/ Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás

Ügyeljünk a dátumszűrőre, imában alapértelmezetten mindenhol az aktuális évi állapottal, január eggyel nyílnak meg az ablakok, állítsuk át az előző, zárni kívánt évre, vagy még korábbi kezdő dátumra. Az ima lapértelmezett műküdésétől eltérően, Felhasználó függő beállításként használhatjuk az ima ablak jobb alsú sarkénban lévő Dátum szűrés beállítást, itt megadhatjuk, hogy nekünk mi legyen az alapértelmezett dátum amivel minden ablakban elsődlegesen dolgozunk.

E poton belül kiemelten fontos:

  • Könyveletlen tételek Ha könyveletlen tételeink vannak a zárónaplót nem fogja létrehozni ima, szól, hogy ilyen tételek vannak. A könyveletlen tételek alapvetően analitika főkönyv eltérést generálnak, ezért egyeztetések előtt feltétlenül könyveljünk le mindent. Ez a menüpont azokat a pénztárbizonylatokat, amik nem lettek véglegesítve nem tartalmazza, csak azok a pénztárbizonlyatok jelennek meg, amik véglegesítést követően a pénztárnaplóba bekerültek és ott nem lettek könyvelve. A véglegesítés nélküli bizonlyatokat a Pénztári bizonylatok között tudjuk ellenőrizni, de a zárásnál azt is jelzi hibaként, és nem tudunk zárni, amíg nem rendezzük őket.

További hibakeresési lehetőségek a teljesség igénye nélkül:

  • Számla analitika ?= könyvelés
  • Számla ÁFA <> ÁFA napló
  • ÁFA bevallás sora nélkül lekönyvelt számlák


Technikai számlák, Függő tételek rendezése

Mint minden napló esetén, a tehcnikai napló tételek könyvelésére is figyeljünk, itt akkor válnak a tételek könyvelhetővé, ha a megfelelő technikai számlát felül a szűrőben kiválasztjuk, amíg minden tételt látunk, technikai számlától függetlenül, addig nem engedi könyvelni őket. Amennyiben a számla nélküli függő tételeinket nem elkülönített főkönyvi számon (előleg), hanem a partner főkönyveken tartjuk, azok analitika főkönyv eltérést okozhatnak. Év végével mindenképp tisztázzuk ki azokat, hogy ne maradjanak rendezetlenek. A Bankban láthatóak, hogyha Főkönyvi szám típusú, és mégis a 4541 vagy 311 számlák szerepelnek benne, ezeknek keressük meg a számla pérját. Ha nem akarjuk a bankot utólag módosítnai, akkor a számlák kiegyenlítésének elvezetésére a Technikai naplót használjuk.


Analitika nélküli könyvelések

A Bank, Pénztár, és vevő/szállító főkönyv esetén, mivel ezek analitikához kötöttek, nem megengedett, ezeknek a főkönyvi számoknak a direktben, pl. vegyesnaplóban való használatuk, mert az analitika főkönyv eltérést fog eredményezni. Bankba csak a banknaplón keresztül, Pénztárba csak pénztárbizonylaton-Pénztár naplón keresztül történhet, szállító/vevőkről pedig minden esetben számlával kell történnie a könyvelésnek. Amennyiben eltérést tapasztalunk valamelyik analitikánál a főkönyvhöz képest, nézzük meg a vegyesnaplót, hogy nincsenek e ezekre a főkönyvekre könyvelt tételek. Illetve a bankból lehetőleg ne tegyünk kiegyenlítést partner főkönyvi számra, amennyiben ilyen történt vagy tegyük át a banki tételt más főkönyre, vagy az érintett partner számláját egyenlítsük ki technikai számla segítségével.


A vevő és szállító analitika egyeztetése a főkönyvvel

Zárás előtt mindenképp nézzük át az analitika és főkönyv egyezéseket. A Főkönyvi karton és analitika oldalról a Vevő/Szállító pénzügyi nyilvántartásokat, vagy a korosítást. A lekérdezésekről és az eltérések esetén a hibakeresésről, itt találtok információt Könyvelés ellenőrzése / Hiba keresés


Tárgyi eszközök egyeztetése a főkönyvvel

A Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpont "Nyomtatás" alatt érhetőek el a különböző eszköz listák, az utolsó Immateriális javak és értékváltozásai listát lehet a főkönyvvel összevetni. Eltérést okozhatnak pl. a rosszul rögzített imán kívüli écs-k ezeket nézzük át eltérés esetén.

TE Listák.png


Év végi devizaátértékelés

A számlákat Kötelegelten a Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontban, pénzemenként külön szűrve tudjuk egyszerre, a kijelölt számlákat átértékelni. Az év megadásu után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. A számlákat egyesével, a számlakartonon lehet átértékeltetni. A számla karton alján lévő év végi devizaátértékelés gomb segítségével, az év megadása után írjuk be a felkínált MNB árfolyamot. Ugyanitt tudjuk az átértékelést törölni egy számláról, visszaállítva az eredeti (előző) értékét. Az átértékelés visszatörlését, csak egyesével itt a számlakartonon tudjuk megtenni, a Korosítás menüben kötegelten még nem lehetséges.

Átértékelést megelőzően arra figyeljünk oda, hogy idei kiegyenlítések ne legyenek a számlán, mert akkor nem a 12.31-i nyitott állapotát fogjuk átértékelni, hanem ami aktuálisan az analitikán lévő egyenlege.

A bankot a bank napló menüpontban, a pénztárat a pénztárnaplóban lehet átértékeltetni. Ez létrehozza a napló tételt, amit a szokásos módon még le kell könyvelni.

Az egyéb devizás főkönyvi számláinkat, kézzel, a vegyes naplóban lehet átértékelni, majd a nyitó naplóban rendezni az összevezetését.


Elhatárolások rendezése

Alapvetően az aktuális évi 2020 keltezéssel kiállítahtunk előző időszakra, 19-es teljesítésű számlát, (vagy fordítotva, előre számázva) ezekkel nincsen teendő, a számvitel dátuma szerinti évben fogja kezelni őket, jelen esetben 2019-ben. Amennyiben az ÁFÁja viszont 2020-ra kell, hogy kerüljön, akkor is csak annyi a teendő, hogy bejelöljük az "Eltérő ÁFA ás Számviteli telj." pipát a számla kelte mező mellett, így a számviteli 19-es dátumtól függtlenül meg tudjuk adni a 20-es ÁFA dátumot. Ahol tényleges elhatárolás van, éven túli átnyúlás, a számlán, a tételsor kartonján, a jogcím mező mellett lehet megadni az érintett időszakot, pl. decemertől-februárig, az elhatárolást ima időarányosan el fogja számolni, további teendő ez esetben sincs. Természetesen a háttér könyvelési tételekhez az átforgató főkönyvi számokat a Beállítások / Főbeállításokban előzetesen megkell adni, hogy letudjon könvelődni az elhatárolás. A különböző elhatárolásokról bővebben itt olvashattok: Elhatárolás Költségmegosztás


Zárás

Pénzügy/számvitel / Főkönyvi könyvelés / záró napló

Megnyomjuk a ceruzás, "Évzárás" gombot, megadjuk a dátumot. Ezzel elkészülnek az évzárás tételei, könyvelhetjük őket.

Nem tudjuk elvégezni a zárást, hibaüzenetet kapunk, ha vannak könyveletlen tételeink, a jelzett, megfelelő menüpontban végezzük el a könyvelést, majd térjünk vissza a zárás menüponthoz.

Ha még találnánk valami javítandó, utólagos tételeket, az évzárás visszanyitható, az "Év visszanyitása" gombbal.

Záró napló.png