IMA használatához szükséges kezdeti beállítások

Innen: IMA ERP tudasbazis

Az IMA használata előtt számos beállításra szükség van

Alapbeállítások

Cégadatok beállítása


A cég adatait a „Program adminisztráció” modul – „Kezdő”- „Cégadatok módosítása” menüponton keresztül tudjuk beállítani.

3Cégadatok.png

Fontos az “Adószám” (ha rendelkezünk vele, lejjebb a “Közösségi adószám”) kitöltése, és a “Cég bankok” megadása.

A “Cég bankok” – Bankszámla létrehozása, az “Új” gombra kattintva történik. Itt azokat a cégbankokat, bankszámla számokat szerepeltessük, amiket az imából számlázva a számlán szerepeltetni szeretnénk. Egy bankot akkor is meg kell adni, amennyiben számlázás nem, csak könyvelés történik. Fontos, hogy az alapértelmezett pipát a bankhoz tegyük be! (Több bank esetén válasszuk ki, melyik legyen az alapértelmezett, de egy esetén is legyen megjelölve, mert ez alapján fogja a kiállított vevő számlára automatikusan betenni.) Az alapértelemezett bankot pénznemenként tudjuk meghatározni, számla írásakor a számla pénznemének megfelelő bankszámlaszámot fogja felkínálni.

Értelemszerűen töltsük a többi adatot is, ha imá-ból számlázunk, akkor az itt megadott e-mail cím, internet cím, telefon, fax fognak megjelenni a számlaképen. Az “OK” gombra kattintva mentjük a módosításokat.

A beállítások után egyszer újra kell indítani a programot! A cégadatokat a rendszer az induláskor olvassa ki, így egy újraindítás szükséges a felvitt adatok betöltődéséhez.


Cég adózás, ÁFA típusaSzámlatükör testreszabása


Az ima összetett rendszerként sok automatizmussal rendelkezik, melyekhez induláskor a megfelelő beállítások elengedhetetlenek, mielőtt ezeket a beállításokat megtennénk, a hivatkozni kívánt főkönyvi számok használatához alakítsuk ki számlatükrünket.

A számlatükör főkönyvi számai alábonthatók, illetve az alábontás megszüntethető (amennyiben még nem történt könyvelés az adott fk. számra). Ha egy főkönyvi számot alá szeretnénk bontani, csak létre kell hozni egy újat, a következő helyiértéknek megfelelő számozással (91 után csak 911 következhet, nem lehet 9111), ha már esetleg történt arra a főkönyvre könyvelés, amit alászeretnénk bontani, akkor annak tartalma az elsőnek létrehozott alábontó sorra fog kerülni. Törölni mindig a legalsó alábontástól tudunk fölfelé, abban az esetben, ha arra a főkönyvi számra még nem történt hivatkozás, pl. alapbeállításként meg vannak adva szállító és vevő könyvelési csoportok a “Pénzügy/számvitel / Beállítások / Könyvelési csoport /szállító és vevő könyvelési csoport” menüpontokban, illetve néhány főkönyvi szám a főbeállításban is szerepel “Beállítások / Főbeállítások” menüben. Ha ezeket törölni szeretnénk, a kitörlés előtt állítsuk át bármilyen más főkönyvi számra, ezzel felszabadítva az adott főkönyvet a kitörléshez, majd törlés után a létrehozott főkönyvi számok szerint állítsuk be a hivatkozásokhoz a megfelelő számokat.


Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállítások

“Beállítások/Főbeállítások” Háttér könyvelési folyamatokhoz használatos főkönyvi számok, szabályok megadása!!!

Főbeállítások - könyvelés előtt szükséges beállításokPénzügy/Számviteli alapbeállítások

Pénznemek használata


A pénzügyi és számviteli beállítások közül az egyik legfontosabb beállítás a pénzem rögzítése, melyre a következő felületen nyílik lehetőség: „Pénzügy/Számvitel” – „Beállítások” / „Pénznem” - “Új” Az új pénznem hozzáadása után az ima betölti az MNB árfolyamot, melyet ezután a bank, pénztár, és számla rögzítésekor az aktuális dátum szerint felkínál.

5Pénznemek.png


Bank létrehozása, beállítása


A cégek menüpontban létrehozott, és minden további könyvelni kívánt bankszámlának be kell állítani a “Pénznem” és “Főkönyvi számlaszám”-ot, ezt a „Pénzügy/Számvitel” – „Bank” / „Bank” menüpontban tehetjük meg a “Karton” (ill. “Új”) gomb használatával.

A HUF pénznemet nem szükséges kiválasztani, az az alapértelmezett, csak a devizát állítjuk be. Egy bank alá több bankszámlaszám is tartozhat. Itt tudunk több bankot is felvinni, amit a “Banknaplóban” használni szeretnénk. A kezdő menüpontban a cégbank a számlázáshoz tartozó bankot jelenti, itt pedig a további számlákat, alszámlákat vezethetjük, amiken még pénzmozgást kezelünk.

4Bank karton.png


Pénztár létrehozása, beállítása


A “Pénzügy/Számvitel” modul - “Pénztár/ Pénztár” menüpontban az “Új” gomb megnyomásával tudunk pénztárat létrehozni.

Első a pénztár kódjának és nevének megadása, a pénznem és a használni kívánt Főkönyvi számlaszám választása.

Forintos pénztár esetében “Kerekítés” beállítása, az 5-ös beírásával történik, és szükséges a kerekítés különbségére használatos főkönyvi számok megadása (pl. 8698, 9698).


A pénztári bizonylatok számozására előtagot tudunk megadni.

A pénztár kartonján, a Bevételi- / Kiadási pénztárbizonylat karton gombjára kattintva megadjuk az előtagot, a számjegyek számát, az évszám (2) számjegyű használatát, illetve kézi számozást is választhatunk. Ezeket a beállításokat, első használat előtt tudjuk megtenni, utána év közben már nem módosítható, következő évben tudunk változtatni rajta. Érdemes a be- és ki bizonylatok megkülönböztetése, ill. több pénztár esetén a pénztárak megkülönböztetésére használni, hogy a bizonylatok könnyebben azonosíthatók legyenek. Fontos, hogy a lenti számozási körök ablakon belül is meg kell nyomni az “Új” gombot. Azok a beállítások kerülnek alkalmazásra melyek a táblázatban szerepelnek, fent a világos kék keretben csak tájékoztatásul szerepeltethetőek az adatok.


7Pénztár2.png


Pénztár felelősnek ne felejtsük el hozzáadni a felhasználót!

A pénztárhoz hozzá kell rendelni a pénztár felelősöket. E nélkül nem lehet a pénztárban dolgozni, készpénzes számlára kiegyenlítést rátenni, a kp számla könyveléskor az automatikus pénztrábizonylat nem tud elkészülni, így nem tudjuk lekönyvelni. A pénztár karton gombjára kattintva a felnyíló ablak baloldalán látható a “Pénztár felelősök” menü ennek kiválasztása után az “Új” gombra kattintva legördülő menüből tudjuk a kívánt felhasználót hozzáadni.

6Pénztár1.png

Mérleg/Eredménykimutatás

Egyéb beállítások

Számozási körök

"Program adminisztráció / Számozási körök"

A számlák, jogcímek stb. sorszámozásának formáját tudjuk itt megadni.

Imából számlázás esetén beállíthatunk saját vevői számla sorszámozást!

A folyamatos sorszámozáshoz adhatunk meg egy előtagot, kiválaszthatjuk, hány karakteres legyen az évszám, és hány helyiértékű a sorszám. Választhatunk kézi sorszámozást is. Ezt egy évre vonatkozóan egyszer lehet beállítani, év közben nem módosítható.

Van lehetőség új sorszámtartomány használatára, így több sorszámot is használhatunk egyszerre, mintha több számlatömbünk lenne, például a különböző terület/ágazati részlegek számára. Ezt az Új vevői számla számozási kör funkcióval tudjuk létrehozni.

Számozási körök vevői számla.JPG


Az elsődleges továbbra is az eredeti számozási kör lesz, számlázáskor a számla kartonon a számlaszámnál lévő kis zöld nyllal tudunk váltani másik szmozási körre.

Vevői karton zöld nyíl.jpgPartnerek

Könyvelési csoportok

ÁFA kulcsok

Jogcímek

Vegyes napló

Technikai számla

Felhasználók, jogosultságok

Mértékegység beállítása

Hasznos tipp

Teszt cég és minta cég használata